Edukacja zdalna: apel o wsparcie dla uczniów wykluczonych cyfrowo

Nadrzędna kategoria: Media

W czasie pandemii lekcje odbywają się online. Część dzieci i młodzieży nie może w nich jednak uczestniczyć, bo nie ma sprzętu i dostępu do internetu. Zwraca na to uwagę Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i apeluje o pomoc dla rodzin wykluczonych cyfrowo.

 książki wpadające do smartfona (grafika)

Komitet wystosował 31 marca list otwarty w tej sprawie. Wyraża w nim zaniepokojenie nierównym dostępem uczniów do edukacji zdalnej. Dokument trafił do premiera, ministra edukacji narodowej oraz ministra cyfryzacji.

„Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o obowiązkowej edukacji zdalnej jest skądinąd słuszna i pożądana, jednak wymaga właściwego rozpoznania możliwości dostępu uczniów do wymaganej infrastruktury informatycznej i wsparcia w tym zakresie poprzez stworzenie funduszu, który będzie dedykowany dzieciom i młodzieży ze środowisk, których możliwości techniczne i ekonomiczne znacząco ograniczają ich warunki rozwojowe, a w obecnej sytuacji kryzysowej są szczególnie dotkliwe i generują nierówności szans edukacyjnych” – czytamy w liście.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

Źródło informacji: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN