Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 5/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją RP.

 news-generic-copernicus.jpg

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN negatywnie ocenia zarówno samo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jak i czas oraz okoliczności, w jakich zostało ono wydane. Komitet Bioetyki stoi na stanowisku, że:

  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie jest wyrokiem „za życiem”; to wyrok, który stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy kobiet
  2. Wyrok Trybunału godzi w godność i autonomię kobiet i mężczyzn
  3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego może ograniczyć dostęp do badań prenatalnych
  4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego osłabia zaufanie obywateli do państwa

Komitet Bioetyki stoi na stanowisku, że o trudnych i spornych kwestiach nie powinno się rozstrzygać „za plecami” obywateli – poza forum parlamentu, bez szeroko zakrojonej, spokojnej i rzetelnej debaty publicznej. Czas pandemii nie jest właściwy do prowadzenia takich działań. Rządzący powinny się teraz skupić na walce z epidemią oraz na minimalizowaniu społecznych i ekonomicznych kosztów tej walki; na budowaniu poczucia solidarności, a nie wzniecaniu niepotrzebnych konfliktów społecznych.

Pełna treść dokumentu dostepna tutaj.