Stypendia L’Oréal-UNESCO dla doktorantek z PAN

Dwie doktorantki z instytutów PAN – Natalia Ochocka-Lewicka z Instytutu Biologii Doświadczalnej i Magdalena Dąbrowska z Instytutu Chemii Bioorganicznej – otrzymały stypendia w konkursie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Jury 21. programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznało finansowanie badań sześciu naukowczyniom. Stypendystki prowadzą nowatorskie badania w dziedzinie nauk o życiu, poszukując skutecznych metod walki, często z nieuleczalnymi chorobami. W tym roku jury przyznało: trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. Roczne stypendia doktoranckie otrzymały naukowczynie z instytutów PAN: Natalia Ochocka-Lewicka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz Magdalena Dąbrowska z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Laureatki z PAN

Magdalena Dąbrowska otrzymała finansowanie na przedsięwzięcie „Wykorzystanie narzędzi do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych”. Jest absolwentką analityki medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Była nagrodzona przez Komitet Biotechnologii PAN im. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę eksperymentalną wykonaną w polskim laboratorium w 2018 r. oraz Poznański Oddział PAN za najlepszą oryginalną pracę twórczą z obszaru nauk biologicznych i rolniczych. Jest także laureatką grantu Etiuda 8 przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki, dzięki któremu odbyła półroczny staż naukowy na Politechnice Federalnej w Zurychu.

20211130_mdabrowska.jpg

Magdalena Dąbrowska. Fot. L’Oréal dla Kobiet i Nauki.

Z kolei Natalia Ochocka-Lewicka będzie prowadzić projekt „Poznanie różnorodności komórek odpornościowych w glejakach przy użyciu sekwencjonowania pojedynczej komórki”. Skończyła biotechnologię na Politechnice Łódzkiej. Studiowała neurobiologię na Vrije Universiteit w Amsterdamie oraz Charite Universitätsmedizin w Berlinie. Podczas studiów doktoranckich skupia się na immunopatologii guzów mózgu – glejaków, w których komórki odpornościowe wspierają wzrost guza zamiast mu przeciwdziałać. Wdrożona z jej udziałem nowatorska metoda sekwencjonowania pojedynczej komórki scRNA-seq pozwoliła na scharakteryzowanie różnych rodzajów komórek naciekających guz. Od 2019 r. jest kierownikiem grantu NCN Preludium.

20211130_nochockalewicka.jpg

Natalia Ochocka-Lewicka. Fot. L’Oréal dla Kobiet i Nauki.

O konkursie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

W tym roku w konkursie wystartowały 132 kandydatki. Zgłoszone projekty naukowe obejmowały nauki o życiu i środowisku, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki formalne oraz nauki fizyczne. Po trzyetapowej analizie wyłoniono stypendystki.

Gala, na której laureatki odebrały stypendia, odbyła się 23 listopada 2021 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

– Patrzę na młode naukowczynie z olbrzymią nadzieją, licząc na to, że zmienią nie tylko naukę, ale także, że część z nich będzie solidarnie walczyć o pozycję kobiet w nauce – w Polsce i na świecie. Droga, którą wybrały, jest niezwykła i wiem, że mają przed sobą wiele naukowych przygód i przełomowych odkryć – mówi prof. Katarzyna Turnau, dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

20211130_kturnau.jpg

Prof. Katarzyna Turnau, dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Fot. L’Oréal dla Kobiet i Nauki.

20211130_mkleiber.jpg

Prof. Michał Kleiber, prezes PAN w latach 2007-2015. Fot. L’Oréal dla Kobiet i Nauki.

Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Akademia Nauk. Do 2021 roku w Polsce wyróżniono 111 naukowczyń. Wyboru co roku dokonuje jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej.

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych badaczek. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO.

Oprac. na podstawie materiałów organizatorów programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki