Installation Grant EMBO dla badaczki z PAN

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej przyznało granty na założenie zespołów badawczych sześciorgu naukowcom. Dr Karolina Szczepanowska w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN pokieruje grupą, która będzie analizować zmiany nowotworowe w mitochondriach.

20220120_embo_news.jpg

Dr Karolina Szczepanowska, archiwum prywatne.

Dr Karolina Szczepanowska dzięki grantowi EMBO poprowadzi przedsięwzięcie „The OXPHOS quality control in cancer”. System OXPHOS odpowiada w mitochondriach komórek za produkcję energii. Jeśli działa wadliwie, może powodować nawet nowotwory.

Przedmiotem prac będą rdzenie mitochondriów: ich funkcjonowanie, regeneracja i degradacja oraz sposób, w jaki komórki rakowe są w stanie przetrwać lub zmieniać się. „Jeśli zmiany i zależności w systemie OXPHOS są różne w różnych nowotworach, to otworzy to drogę do zindywidualizowanych terapii” – mówi dr Szczepanowska.

Ponad 15 lat temu dr Szczepanowska przeniosła się z Polski do Belgii, aby przygotować doktorat. Potem pracowała w Kolonii w Niemczech w centrum badań mitochondrialnych. W ubiegłym roku jako laureatka konkursu o pobyt badawczy PASIFIC dołączyła do Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN.

O EMBO

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization) zrzesza ponad 1800 specjalistów. Przyznaje finansowanie Installation Grant młodym badaczom.

Sześcioro laureatów grantów EMBO założy laboratoria w Czechach, Polsce (dwa), Portugalii i Turcji (dwa). Każdy z przyszłych liderów grup badawczych otrzyma 50 tys. euro rocznie przez okres od trzech do pięciu lat. Oprócz tego będą oni mogli brać udział w szkoleniach i korzystać z aparatury w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) w Heidelbergu. Zdobywcy grantów staną się członkami sieci młodych badaczy EMBO (Young Investigator Network).

Nabór wniosków w kolejnym konkursie EMBO trwa do 15 kwietnia. Informacje są dostępne tutaj.

Oprac. na podstawie informacji EMBO