Prof. Paweł Rowiński ponownie w zarządzie ALLEA

Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński został po raz trzeci wybrany na członka zarządu Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA). Kadencja zarządu potrwa do 2024 roku. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

20220512_prof_rowinski_thmb.jpg

W skład zarządu ALLEA wchodzi ośmioro naukowców. O ich wyborze zdecydowało Zgromadzenie Ogólne, które zebrało się 11 maja w Brukseli.

Prof. Paweł Rowiński jest członkiem i wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Związany z Instytutem Geofizyki PAN. Hydrolog i hydrodynamik związany z Instytutem Geofizyki PAN. Autor ponad 170 publikacji naukowych. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się m.in. na metodach statystycznych w hydrologii, inteligentnych analizach danych, turbulencjach rzecznych oraz zmianach klimatu.

ALLEA

ALLEA zrzesza 61 akademii nauk z 40 europejskich krajów. Powstała w 1994 roku, a PAN jest jej członkiem założycielem. W 2000 roku do organizacji dołączyła również Polska Akademia Umiejętności z Krakowa.

ALLEA ułatwia wymianę informacji między zrzeszonymi instytucjami. Wspiera międzynarodową współpracę badaczy. Oferuje niezależne doradztwo naukowe i dba o dostarczanie rzetelnych informacji opinii publicznej.

Skład zarządu ALLEA na kadencję 2022-2024.

Źródło informacji: ALLEA

Zdjęcie: Polska Akademia Nauk