Wartość wody zaproszenie do dyskusji o raporcie UNESCO

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ekologiczna, ekonomiczna i społeczna wartość wody to tematy przewodnie otwartego wydarzenia online organizowanego 22 marca o godz. 13, w Światowy Dzień Wody, przez Polską Akademię Nauk. Z udziałem ekspertów porozmawiamy o jej wartości, a także zaprezentujemy i omówimy World Water Development Report 2021 – najważniejszy raport o stanie zasobów wodnych na świecie opublikowany właśnie przez UNESCO.

WWDR_2021_poster_smal.jpg

Raport „Wartość wody”

  • Ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach, w których występuje niedobór wody.
  • W latach 2009-2019 powodzie spowodowały śmierć blisko 55 tys. osób, dotknęły 103 miliony ludzi i spowodowały straty o wartości 76,8 mld dolarów.
  • W tym samym okresie susze dotknęły ponad 100 mln ludzi, uśmierciły ponad 2 tys. osób i spowodowały straty w wysokości ponad 10 mld dolarów.
  • Ponad 3 miliardy ludzi i dwie na pięć placówek opieki zdrowotnej na świecie nie mają odpowiedniego dostępu do urządzeń do higieny rąk, która jest niezwykle ważna dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Raport ONZ o stanie zasobów wodnych na świecie w 2021 roku przedstawia tytułową wartość wody z pięciu perspektyw: wartości źródeł wody, infrastruktury wodnej, usług wodnych, wody jako wkładu do produkcji i działalności społeczno-gospodarczej oraz innych społeczno-kulturowych aspektów. Ponadto dokument opisuje m.in. doświadczenia z różnych części świata, wizję holistycznego zarządzania zasobami wodnymi i finansowanie usług związanych z wodą.

Autorzy stwierdzają, że „prawdziwa” wartość wody – w przeciwieństwie do innych zasobów naturalnych – jest trudna do określenia. Z tego powodu nie poświęca się jej wystarczająco dużo uwagi z punktu widzenia politycznego i ekonomicznego. Jest to przyczyną nierównego dostępu do zasobów i usług wodnych oraz nieefektywnego i niezrównoważonego wykorzystania wody na świecie. Utrudnia to osiągnięcie prawie wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i przestrzeganie podstawowych praw człowieka.

„Choć nie zawsze wszyscy uznają ten fakt, woda jednoznacznie ma wartość. Wartość wody, gdy przedstawia się ją z niektórych perspektyw, jest nieskończona, ponieważ bez niej nie ma życia i nie da się jej niczym zastąpić. Najlepszymi tego przykładami mogą być wysiłki i inwestycje dokonywane w poszukiwaniach wody poza Ziemią i niedawna radość związana ze znalezieniem jej na Księżycu i Marsie. Szkoda, że tu, na Ziemi, woda zbyt często jest uważana za coś oczywistego. Ryzyko niedoceniania wartości wody jest zbyt wielkie, by je ignorować” – podsumowują autorzy raportu.

Do pobrania:

Panel dyskusyjny PAN w Światowy Dzień Wody

W programie wydarzenia „Wartość wody” prezentacja najnowszego raportu UNESCO, wystąpienia ekspertów i panel dyskusyjny. Spotkanie otworzy prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk. Wśród uczestników znajdują się m.in. prof. Paweł Rowiński (Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki PAN), prof. Tomasz Okruszko (SGGW), dr hab. Iwona Wagner (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Uniwersytet Łódzki) i dr Krzysztof Niedziałkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN). Na spotkanie w formie on-line obowiązuje rejestracja. Formularz i więcej informacji znajdują się na stronie wydarzenia.