Medal za badania slawistyczne

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wielki Złoty Medal za wieloletni znaczący wkład w badania literatury i kultury słowackiej za granicą otrzymała prof. Joanna Goszczyńska z Instytutu Slawistyki PAN. Odznaczenie nadał rektor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, prof. Marek Števeček.

20210901_medal2bg.jpg

Od prawej: prof. Joanna Goszczyńska i ambasador Andrej Droba.

Medal jest wyrazem uznania dla całokształtu pracy naukowej o trwałej, wyjątkowej wartości, stanowiącej wkład prof. Joanny Goszczyńskiej w rozwój edukacji i kultury obu narodów. Rektor Uniwersytetu Komeńskiego nadał go za znaczący udział pani profesor we współpracy słowacko-polskiej w dziedzinie słowacystyki i slawistyki literaturoznawczej.

Prof. Joanna Goszczyńska pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, wcześniej przez wiele lat była wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego. Jest długoletnią przewodniczącą polskiej części Słowacko-Polskiej Komisji Nauk Humanistycznych utworzonej przy Ministerstwie Szkolnictwa Republiki Słowackiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ceremonia wręczenia medalu odbyła się 24 sierpnia w Ambasadzie Słowacji w Warszawie. Pani profesor odebrała go od ambasadora Słowacji, Andreja Droby.

20210901_medal.jpg