Wykład "Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga" w Poznaniu

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w części otwartej 87. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00, w Auli Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Wykład pt. "Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga" wygłosi dr Ewa Antyborzec, wicedyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Wykład ma na celu upowszechnienie wiedzy o niezwykłym archiwum pozostawionym przez Oskara Kolberga, etnografa, folklorystę i kompozytora. Jest to ogromny zbiór dokumentów dotyczących XIX-wiecznej kultury ludowej z terenów Polski w granicach sprzed rozbiorów, a także z terenów Litwy, Białorusi, Łużyc, Czech, Słowacji i Słowiańszczyzny Południowej. Żaden kraj w Europie nie posiada tak bogatej dokumentacji folkloru z tak dużego obszaru jak materiały zgromadzone w archiwum Oskara Kolberga.