8. Europejski Kongres Mammalogiczny w Warszawie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ekologia i ochrona ssaków w zmieniającym się świecie to temat przewodni wydarzenia, które potrwa od 23 do 27 września. W konferencji bierze udział ponad 200 delegatów z kilkunastu krajów. Organizatorami są m.in. Instytut Biologii Ssaków PAN, Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN.

Sylwetka żubra - logo kongresu. Dodatkowo nazwa wydarzenia

Przed nami ponad 100 wystąpień podzielonych na 12 sesji tematycznych, sesja posterowa z kilkudziesięcioma plakatami oraz warsztaty poświęcone bioakustyce i technikom telemetrycznym (zdalnego monitorowania przemieszczania się zwierząt). Chętni mogą wziąć też udział w wycieczce do Puszczy Białowieskiej.

Wśród zaproszonych wykładowców plenarnych są:

  • dr Francesca Cagnacci z Włoch, zajmująca się migracjami ssaków w dużej skali przestrzennej,
  • prof. Nils Chr. Stenseth z Norwegii, badający rolę dzikich ssaków w rozprzestrzenianiu patogenów niebezpiecznych dla człowieka,
  • prof. Heikki Henttonen z Finlandii, prowadzący prace z ekologii i parazytologii,
  • dr Matthew Kauffman ze Stanów Zjednoczonych, który poszukuje przyczyn i wzorców sterujących migracjami ssaków kopytnych,
  • prof. Marek Konarzewski z Polski, specjalizujący się w badaniach dotyczących ekofizjologii i ekologii ewolucyjnej.

Europejski Kongres Mammalogiczny odbywa się co cztery lata. Uczestniczą w nim naukowcy badający różne aspekty biologii ssaków m.in. z zakresu biologii ewolucyjnej, ekologii, biologii behawioralnej i genetyki.

W tym roku goście spotykają się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Organizatorami wydarzenia są Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Biologii Ssaków PAN, Wydział Biologii UW, Centrum Nowych Technologii UW, Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

Źródło informacji i grafiki: Instytut Biologii Ssaków PAN