Najlepsza polska książka o historii nauki wybrana!

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza trafiła w tym roku do Marka Górlikowskiego za książkę „Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój”. To opowieść o genialnym fizyku z Warszawy, który w tajnym projekcie Manhattan pracował nad bombą atomową, a pół wieku później dostał Pokojową Nagrodę Nobla.

Najlepsza polska książka o historii nauki wybrana!.jpg

Konkurs na najlepszą polską książkę o historii nauki i techniki organizują wspólnie Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki oraz samorząd Płońska. Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dostał w tym roku Marek Górlikowski za reportaż „Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój” (Wyd. Znak, Kraków 2018).

Od bomby atomowej do pokojowego Nobla

Nagrodzona książka to niezwykła historia zapomnianego fizyka z warszawskiego Muranowa. Józef Rotblat ma 36 lat, gdy w tajnym projekcie Manhattan pracuje nad bombą atomową. Jest Polakiem i odmawia przyjęcia brytyjskiego obywatelstwa – będzie przez to podejrzany o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Gdy w USA buduje najstraszliwszą broń masowej zagłady, jego najbliżsi w okupowanej Polsce walczą o przetrwanie. Pół wieku później naukowiec otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla za działalność na rzecz atomowego rozbrojenia.

„Noblista z Nowolipek” to nie tylko fascynująca opowieść o naukowcu, ale też znakomicie opowiedziana historia początków fizyki jądrowej, budowy bomby atomowej i rozkręcającego się wyścigu zbrojeń.

Konkurs w liczbach

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza przyznawana jest od 2013 r. Laureat otrzymuje 10 tys. zł. W tym roku nominowanych było 19 tytułów. Do 30 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji konkursu. Szczegóły na stronie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

Żyjący i pracujący w Płońsku Jan Jędrzejewicz (1835-1887) był lekarzem, astronomem, uczonym cenionym na arenie międzynarodowej i wybitnym popularyzatorem nauki, autorem „Kosmografii” wydanej w 1886 r. nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego.

Źródło informacji: Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

Zdjęcie: PAN