Sympozjum dla młodych naukowców o solidarnej i sprawiedliwej transformacji

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polska Akademia Nauk (PAN) i Akademia Brytyjska zapraszają na wydarzenie  „Knowledge Frontiers Symposium on Just Transitions”, organizowane jesienią 2020 r. w Warszawie.  Trwa nabór zgłoszeń, a badacze będą też mogli się starać o dofinansowanie swoich projektów w ramach tzw. seed funding.

UK-PL-2020.jpg

To propozycja dla osób zatrudnionych w jednostkach badawczych na terenie Wielkiej Brytanii lub Polski, które posiadają stopień naukowy doktora nie dłużej niż 7 lat.

Wydarzenie „Knowledge Frontiers Symposium on Just Transitions” odbędzie się w dniach 16-17 października 2020 r. w siedzibie PAN (Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica). Weźmie w nim udział 30 młodych uczonych z obydwu wspomnianych krajów.

Będziemy rozmawiać o przekształceniach w sferze polityki, gospodarki i technologii, które równocześnie w wymiarze społecznym będą solidarne i sprawiedliwe. Przekształcenia takie w odniesieniu do kwestii klimatycznych określa się jako „just transitions”.

Celem projektu jest wspieranie długofalowej współpracy między uczestnikami. Przewidziana jest również możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych (seed funding) oferowana przez Akademię Brytyjską.

Młodzi badacze mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 13 maja 2020 r. za pośrednictwem systemu aplikacyjnego Akademii Brytyjskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami naboru.

Szczegóły są dostępne na stronie Akademii Brytyjskiej, a dodatkowych informacji udziela Renata Kuskowska z Biura Współpracy z Zagranicą PAN: +48 22 182 65 11, Renata.Kuskowska@pan.pl .

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk, Akademia Brytyjska