Od nietoperzy w Azji do COVID-19. Spotkanie z dr Anetą Afelt

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Kolejne spotkanie z cyklu „Koronawirus na celowniku” 19 maja będzie poświęcone geografii zdrowia, czyli dziedzinie związanej nie tylko z wirusami, ale także podróżami i oddziaływaniem na świat. Podejmiemy temat powstania wirusa SARS-CoV-2. Cykl organizują Centrum Nauki Kopernik i Polska Akademia Nauk.

cnk_news_17052021.jpg

Globalizacja to nie tylko możliwość wyboru dowolnego miejsca pracy, spełnienie marzeń o dotarciu do najodleglejszych krańców świata czy egzotyczne smakołyki na naszym stole. Za tymi korzyściami kryją się zjawiska, które nie tylko negatywnie oddziałują na naszą planetę, ale także powodują zwiększenie zagrożenia epidemicznego – o czym naukowcy alarmują od lat.

Na spotkaniu online 19 maja dr Aneta Afelt odpowie na pytania:

  • w jaki sposób gęsta sieć komunikacyjna ułatwia rozprzestrzenianie się śmiercionośnych wirusów?
  • czym są nisze ekologiczne i dlaczego ich zachowanie jest ważne dla zdrowia ludzi?
  • jakie mechanizmy rządzą powstaniem i rozwojem pandemii?
  • jak nasza aktywność turystyczna i zawodowa oraz nasze przyzwyczajenia cywilizacyjne wpływają na ryzyko epidemiczne?
  • jakie zagrożenia dla zdrowia ludzi niesie sieć globalnych powiązań społeczno-ekonomicznych?
  • w jaki sposób z pozoru nieznaczące i niepowiązane wydarzenia, dziejące się w nieznanym nikomu zakątku świata, mogą wywołać światowy kataklizm, jakim jest aktualna pandemia COVID-19?
  • czy nauka może przewidywać powstawanie ognisk nowych, groźnych patogenów i jakimi narzędziami dysponuje, by przeciwdziałać przyszłym pandemiom?

Dr Aneta Afelt to specjalistka w dziedzinie geografii zdrowia, konsultantka ds. COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC), członkini interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się analizą sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.

Spotkanie „Od nietoperzy w Azji do COVID-19” z udziałem dr Anety Afelt będzie można oglądać 19 maja o godz. 19 na YouTubie. Można także dołączyć do wydarzenia na Facebooku.

Gośćmi spotkań w cyklu „Koronawirus na celowniku” CNK i PAN są specjaliści z interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN. Od czerwca 2020 r. zespół opublikował 13 szczegółowych stanowisk. Sformułował w nich zalecenia nie tylko dla służb publicznych, ale także dla całego społeczeństwa. Wszystkie stanowiska są dostępne na naszej stronie: Zespół ds. COVID-19.

Członkami zespołu PAN ds. COVID-19 są: prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński), dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny). Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk).

Obejrzyj poprzednie spotkania w ramach cyklu „Koronawirus na celowniku”.