Prof. Maria Halamska laureatką Nagrody Historycznej „Polityki” 2021

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Kapituła konkursu tygodnika „Polityka” przyznała prof. Marii Halamskiej z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Nagrodę Historyczną w kategorii prac naukowych za monografię „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości”.

okładka_monografia_www.png

Książka o walorach poznawczych i popularyzatorskich przedstawia historię i teraźniejszość polskiej wsi, jej ludność, instytucje, uwarunkowania ekonomiczno-polityczne oraz model kulturowy. Opisuje ewolucję i znaczenie wsi.

„Jest to stuletnia historia polskiej wsi, której mieszkańcy aż do połowy lat 60. XX w. stanowili większość ludności kraju. Wielkość podjętego tematu idzie tu w parze z pogłębioną analizą i szerokim wykorzystaniem dorobku nauk społecznych, a zarazem ze zwięzłością” – czytamy w laudacji prof. Dariusza Stoli na łamach „Polityki”.

Monografia jest autorską syntezą opartą przede wszystkim na analizach wykonanych w projekcie „Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski” realizowanego w latach 2015-2020 w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Jury Nagrody Historycznej „Polityki” 2021 obradowało w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (przewodniczący), prof. dr hab. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Monografię wydały Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

Opis i spis treści

Książka jest także dostępna w języku angielskim w tłumaczeniu Joanny Dutkiewicz-Kelburn.

Źródła informacji: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, tygodnik „Polityka”.