Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN
Na zdjęciu: Z lewej strony – Z-ca dyr. ICHF PAN, prof. Marek Tkacz; dr Rafał Szmigielski (ICHF PAN); Wiceprezes PAN, prof. Stanisław Czuczwar; Wiceprezes PAN, prof., Paweł Rowiński; dr Urszula Wajcen, dyr. BWZ PAN; prof. Marek Krawczak (IBS PAN); Z-ca dyr. IBS PAN, dr Jan Owsiński. Z prawej strony – Z-ca dyr. IMDiK PAN, prof. Andrzej Zięba; dyr. IMDiK PAN, prof. Maria Barcikowska-Kotowicz; prof. Dirk Tourwé (Free University of Brussels); Sekretarz Generalny FWO, dr.ir. Elisabeth Monard, dyr., IBS PAN, prof. Sławomir Zadrożny, prof. Guy de Tré (Ghent University); Jolanta Krześniak (BWZ PAN)

14 października 2015 roku Sekretarz Generalna Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO), dr. ir. Elisabeth Monard spotkała się z Wiceprezesami Polskiej Akademii Nauk, prof. Pawłem Rowińskim i prof. Stanisławem Czuczwarem oraz z delegacjami z jednostek naukowych PAN odpowiedzialnymi za współpracę polsko-flandryjską: Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN (dyrektorami, naukowcami polskimi oraz naukowcami belgijskimi przebywającymi aktualnie w Polsce w ramach wymiany osobowej).

W trakcie spotkania obie strony wyraziły zadowolenie z podpisania nowego Aneksu do Umowy o współpracy naukowej między PAN i FWO i ogłoszenia nowego konkursu na kolejny trzyletni okres, podczas którego przyjęto do oceny 17 propozycji wspólnych projektów badawczych.

W czasie pobytu w Warszawie dr. ir. Elisabeth Monard odwiedziła Instytut Badań Systemowych PAN i Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, gdzie zapoznała się działalnością instytutów oraz z wynikami badań naukowych w ramach projektów z FWO.


Na zdjęciu:
Z lewej strony – Z-ca dyr. ICHF PAN, prof. Marek Tkacz; dr Rafał Szmigielski (ICHF PAN); Wiceprezes PAN, prof. Stanisław Czuczwar; Wiceprezes PAN, prof., Paweł Rowiński; dr Urszula Wajcen, dyr. BWZ PAN; prof. Marek Krawczak (IBS PAN); Z-ca dyr. IBS PAN, dr Jan Owsiński.
Z prawej strony – Z-ca dyr. IMDiK PAN, prof. Andrzej Zięba; dyr. IMDiK PAN, prof. Maria Barcikowska-Kotowicz; prof. Dirk Tourwé (Free University of Brussels); Sekretarz Generalny FWO, dr.ir. Elisabeth Monard, dyr., IBS PAN, prof. Sławomir Zadrożny, prof. Guy de Tré (Ghent University); Jolanta Krześniak (BWZ PAN)