Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

4 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, odbyła się debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń”. Wiodącym tematem debat „Konflikt czy sztafeta pokoleń” były wzajemne stosunki między naukowcami o różnym stażu pracy i doświadczeniu. Podczas ubiegłorocznych dyskusji, prowadzonych w trakcie trzech paneli, podjęto kwestie sytuacji naukowców na różnych etapach kariery, od osób rozpoczynających karierę naukową, poprzez usamodzielniających się, aż po naukowców o ugruntowanej pozycji i dorobku.

W tym roku Akademia Młodych Uczonych zaproponowała dyskusję w ramach dwóch paneli:

  • PANEL I „Modele kariery naukowej - zróżnicowanie i specyfika”: celem dyskusji było wskazanie zróżnicowania modeli kariery w zależności od uprawianej dziedziny nauki. Uczestnicy starali się omówić zmieniające się oczekiwania stawiane doktorantom, rolę doktoratu w rozwoju kariery naukowej oraz postulat mobilności jako warunku efektywnego rozwoju naukowego. Zastanawialiśmy także nad formą habilitacji, w tym nad argumentami za i przeciw jej utrzymaniu.
    Moderator: dr Anna Ajduk, Prezes Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytet Warszawski
    Paneliści: prof. Edward Nęcka - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński; prof. Maciej Wojtkowski - członek AMU oraz Klubu Stypendystów FNP, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; dr Karolina Czarnecka – Rada Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; dr Justyna Małkuch-Świtalska - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, Université de Lorraine.

  • PANEL II „Idea mentoringu w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość”: Dyskusja skupiała się będzie na idei mentoringu jako kluczowym elemencie kształcenia młodych kadr naukowych w oparciu o dokonania i ekspertyzę doświadczonych akademików. W trakcie dyskusji podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o możliwe formy mentoringu w krajowych jednostkach badawczych oraz kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci na mentorów oraz ich wychowankowie.
    Moderator: dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed - Przewodniczący AMU, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
    Paneliści: prof. Lucyna Woźniak - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. Stanisław Jerzy Czuczwar - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; dr Emilia Obijalska - Uniwersytet Łódzki; dr Emanuel Kulczycki - Przewodniczący Rady Młodych Naukowców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydarzenie patronatem medialnym objęła Platforma Naukowej Interaktywnej Telewizji W Sieci Pionier - PLATON TV.