Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce - relacja

16 marca 2016 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Akademię Młodych Uczonych oraz Radę Młodych Naukowców pod tytułem „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce”. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego. Uczestnikami debaty byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW, i dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju.

Pierwszy panel debaty „Młodzi w nauce”, moderowany przez Przewodniczącego AMU dr. hab. Jakuba Fichnę, profesora UMed, poświęcony był zagadnieniom kariery naukowej. W swoim wystąpieniu Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński poruszył kwestię doskonałości, czyli uzyskiwania w nauce doskonałych wyników i osiągnięć, co w opinii profesora jest absolutną podstawą prawidłowej kariery naukowej. Podkreślił także rolę uczestnictwa w zespołach badawczych w kształtowaniu pozycji naukowej. Odniósł się również do warunków prowadzenia działalności naukowej w Polsce oraz do zadań nowo powołanego przez Polską Akademię Nauk Biura Doskonałości Naukowej. W panelu głos zabrali między innymi dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, prof. Tomasz Borecki, Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, dr Łukasz Michalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców, oraz dr Magda Dubińska-Magiera z Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce
Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce, fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Panel, moderowany przez Przewodniczącego RMN dr. Emanuela Kulczyckiego, poświęcony był zagadnieniom związanym ze wzrostem nakładów na naukę, z rolą państwa w budowie innowacyjnych rozwiązań oraz doskonaleniu systemu grantowego, a także agencjom finansującym. Otwierając dyskusję, dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwrócił uwagę na potrzebę organizacji takich spotkań umożliwiających wymianę poglądów oraz ocenił, że nie ma nic bardziej skutecznego niż robocze panele w kompetentnym gronie. Doktor Dardziński w swoim wystąpieniu podkreślił, że ważne jest, by „innowacja nie była modą, żeby innowacja stała się realnym systemem. Systemem, w którym finansowanie badań, finansowanie nauki jest jednym z kluczowych elementów”.

Prof. Elżbieta Frąckowiak Wiceprezes PAN w swojej wypowiedzi wskazała na nie zawsze właściwą dystrybucję środków przeznaczonych na naukę, co przy niewystarczającym poziomie finansowania tworzy nie najlepsze warunki rozwoju nauki w Polsce. Odniosła się także do nieodpowiedniego wykorzystania powstałej w ostatnim czasie infrastruktury oraz skuteczności grantów przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Narodowe Centra Nauki oraz Badań i Rozwoju. Wśród zabierających głos w tym panelu znaleźli się także prof. Jerzy Kącki, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr hab. Konrad Osajda, członek Akademii Młodych Uczonych, prof. Krzysztof Nowak, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, oraz reprezentujący Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dr Dominik Antonowicz.

Organizatorów debaty, Radę Młodych Naukowców oraz Akademię Młodych Uczonych, wspierały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk oraz partnerzy Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Samorząd Doktorantów PAN.

Podsumowanie wideo:

Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce: https://vimeo.com/159703423 

Wypowiedzi Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych dr. hab. Jakuba Fichny, profesora UMed, i Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców dr. Emanuela Kulczyckiego po spotkaniu: https://vimeo.com/159498271

Panel I: Kariera naukowa: https://vimeo.com/159703554 

Panel II: Finansowanie nauki i instytucji naukowych: https://vimeo.com/159714096

Zdjęcie: © Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego