Wizyta delegacji Narodowej Akademii Nauk Białorusi

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W dniach 21-23 marca 2016 r. na zaproszenie Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego przebywała w Warszawie trzynastoosobowa delegacja Narodowej Akademii Nauk Białorusi z Przewodniczącym Prezydium NANB prof. Władimirem Gusakowem na czele.

Podczas oficjalnych rozmów Prezes PAN i Przewodniczący Prezydium NANB dokonali oceny polsko-białoruskiej współpracy naukowej, a także omówili możliwości jej pogłębienia, miedzy innymi poprzez wspólne wystąpienia o granty europejskie, współpracę przy aplikowaniu o granty ERC, udział młodych uczonych białoruskich w programach doktoranckich.

Wizyta delegacji Narodowej Akademii Nauk Białorusi
Od lewej: tłumacz; Przewodniczący Prezydium Narodowej Akademii Nauk Białorusi - prof. Władimir Gusakow; Sekretarz Wydziału Humanistyki i Sztuki NANB - prof. Aleksandr Kowalenia; radca Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej - Michaił Rybakow; I Sekretarz Ambasady RB w RP - Wiktor Janusik; Wiceprezes PAN - prof. Elżbieta Frąckowiak; Prezes PAN - prof. Jerzy Duszyński; Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - prof. Jarosław Horbańczuk; Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN - Urszula Wajcen.

Białoruscy goście wzięli czynny udział w zorganizowanych przez Instytut Historii PAN warsztatach „Polsko-białoruska współpraca badawcza w zakresie nauk humanistycznych” wygłaszając komunikaty i referaty.

Członkowie delegacji przeprowadzili także rozmowy w Instytucie Slawistyki PAN, Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a także w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Podczas wizyty prof. W. Gusakowa w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN omówiono koncepcję konferencji na temat Polesia, która ma być zorganizowana na Białorusi we wrześniu 2016 roku przez naukowców Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Polskiej Akademii Nauk, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Rosyjskiej Akademii Nauk.

Wizyta delegacji Narodowej Akademii Nauk Białorusi
Od lewej: Przewodniczący Prezydium NANB - prof. Władimir Gusakow; Prezes PAN - prof. Jerzy Duszyński