Członkowie Polskiej Akademii Nauk w naukowych programach cyklicznych PlatonTV

Jak w prostych słowach opisać DNA? Czy GMO rzeczywiście jest szkodliwe? Co to jest "desing thinking" i jak będzie wyglądać kino przyszłości? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w naukowych cyklach programowych PlatonTV – Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w Sieci PIONIER. Od 25 kwietnia 2016 r., w każdy poniedziałek, środę i piątek, na portalu PlatonTV, pojawia się premierowy odcinek krótkiego programu naukowego.

 

Wśród nich znajduje się sześć zupełnie nowych - „Przełomowy moment”, „Nienaukowe pasje naukowców”, „Nauka młodych”, „W prostych słowach”, „Platon Cafe”, „Naukowe pasje niezwykłych ludzi” oraz istniejący już „PlatonTV Flash”. Materiały produkowane są przez studia telewizyjne PlatonTV, należące do Konsorcjum PIONIER, rozmieszczone w całej Polsce i współpracujące z największymi ośrodkami akademickimi w kraju. W trzech premierowych odcinkach pojawili się członkowie Polskiej Akademii Nauk.W pierwszym odcinku cyklu "Platon Cafe" zaproszono do studia prof. Tomasza Twardowskiego, przewodniczącego Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

OPIS ODCINKA:

Czym są organizmy modyfikowane genetycznie i na czym polega ingerencja w ich geny? Czy organizmy transgeniczne są bezpieczne? Czy żywność transgeniczna może być szkodliwa dla ludzi? Jaki jest aktualny stan prawny żywności modyfikowanej genetycznie w Polsce? Nikt nie ma wątpliwości jak ważne to pytania. Zapraszamy na bardzo interesującą rozmowę z profesorem Tomaszem Twardowskim, przewodniczącym Komitetu Biotechnologii PAN.

Link do materiału: http://platontv.pl/cycle/platon-cafe/show/5960
 


W cyklu "W prostych słowach: DNA" - prof. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

OPIS ODCINKA:

Pierwszy odcinek cyklu popularnonaukowego "W prostych słowach" ma swoją premierę w Międzynarodowym Dniu DNA, 25 kwietnia. Profesor Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN wyjaśnia więc co to jest polimer, podwójna helisa, kodowanie informacji genetycznej, jednym słowem - DNA.

Link do materiału: http://platontv.pl/cycle/w-prostych-slowach/show/5962W cyklu "Przełomowy moment: spotkanie" - prof. Roman Słowiński, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu

OPIS ODCINKA:

Jak mówi bohater programu “...przełomowy jest początek”. Był rok 1972 kiedy student III roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej Roman Słowiński pierwszy raz uczestniczył w zajęciach z magistrem Janem Węglarzem. “Były fascynujące” powie niemal 45 lat później. Były owym przełomowym momentem dla profesora Słowińskiego, dzisiaj prezesa poznańskiego oddziału PAN i laureat Polskiego Nobla.

Link do materiału: http://platontv.pl/cycle/przelomowy-moment/show/5959

Dodatkowe informacje:

Programy cykliczne PlatonTV mają za zadanie przybliżyć, jak najszerszemu gronu odbiorców, świat polskiej nauki. Poruszają tematykę wszystkich dziedzin i sfer naukowych – od nauk humanistycznych, poprzez przyrodnicze, po nauki ścisłe – w prezentując je w prosty i przystępny sposób. Programy przedstawiają m.in. wyniki badań naukowych i projektów rozwojowych, sylwetki i osiągnięcia wybitnych naukowców, ciekawe eksperymenty oraz infrastrukturę badawczą, pozwalającą podejmować wyzwania współczesnej nauki w Polsce, a także międzynarodowym środowisku naukowo-badawczym.

PlatonTV – Naukowa Interaktywna Telewizja HD w Sieci PIONIER (http://platontv.pl/) stworzona do produkcji i udostępniania materiałów video o tematyce naukowej, skierowanych zarówno do środowiska naukowego, jak i całego społeczeństwa. Platforma PlatonTV powstała, jako jedna z pięciu usług wdrożonych w sieci PIONIER w ramach projektu pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany był przez partnerów zrzeszonych w konsorcjum PIONIER – operatorów Miejskich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy w Polsce. W jego wyniku powstała m.in. platforma, która umożliwia produkcję treści audiowizualnych i transmisję „na żywo” w jakości HD w oparciu o profesjonalnie wyposażone telewizyjne studia produkcyjne (zlokalizowane w 6 miastach w Polsce), studia nagrań (w 15 miastach) oraz 6-kamerowy wóz realizatorski, pozwalający realizować produkcje poza lokalizacjami studiów.
Platforma PlatonTV to także zintegrowana, zaawansowana infrastruktura i aplikacje służące składowaniu, przetwarzaniu, dystrybucji i skalowalnemu udostępnianiu treści audiowizualnych w jakości HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER. PlatonTV to również zespoły specjalistów w różnych obszarach produkcji treści audiowizualnych, m.in. dziennikarzy/redaktorów, operatorów, realizatorów, montażystów, grafików i animatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, makijażystów, lektorów, muzyków i tłumaczy oraz producentów.

Konsorcjum PIONIER zostało zawiązane 25.X.2003 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jest ono formalnym porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi jednostkami MAN i KDM. Celem Konsorcjum jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej oraz rozwijanie w oparciu o tę Sieć oraz infrastrukturę informatyczną należącą do Jednostek Wiodących, działalności służącej realizacji celów statutowych Jednostek Wiodących i na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do spełnienia tego celu Konsorcjum wypracowało szereg zasad regulujących przeznaczenie Akademickiej Sieci Komputerowej PIONIER, określających własność infrastruktury, zasady eksploatacji, współpracy z zewnętrznymi instytucjami pozabudżetowymi, współpracę z zagranicą itp.
Członkami konsorcjum są 22 ośrodki naukowo-badawcze, działające przy największych ośrodkach akademickich w Polsce.

Więcej informacji znaleźć można także:

na stronie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego: http://www.man.poznan.pl/online/pl/
na stronie Konsorcjum PIONIER: http://www.pionier.net.pl/online/pl/
na portalu PlatonTV: http://platontv.pl/
na blogu PlatonTV: http://blog.platontv.pl/