Sympozjum" Kontynuacje i cezury. Lata 60. XIX wieku" stacji PAN w Wiedniu

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

symp wien
foto: Ruhmeshalle, zdjęcie z konferencji w 2015 r. Muzeum Wojskowym w Wiedniu

Dziewiąte z kolei sympozjum organizowane wspólnie przez PAN Stację Naukową w Wiedniu oraz wiedeńskie Muzeum Historii Wojska (Heeresgeschichtliches Museum) poświęcone jest przełomowej w historii Polski i Austrii dekadzie lat sześćdziesiątych XIX wieku.

 

Z polskiej perspektywy klęska powstania styczniowego w latach 1863-1864 stanowiła przełom w dążeniach do odzyskania przez Polskę niepodległości. Z perspektywy austriackiej klęska w wojnie z Prusami, której symbolem była bitwa pod Sadową 3 lipca 1866 roku, zweryfikowała mocarstwową pozycję monarchii habsburskiej, doprowadziła także do przemian wewnętrznych, ukształtowania się w 1867 roku monarchii  dualistycznej – Austro-Węgier, a w jej ramach przyznania szerokiej autonomii Galicji. O kluczowych kwestiach tego przełomowego dla obu krajów okresu dyskutować będą wybitni historycy polscy i austriaccy.

 

Konferencja tradycyjnie odbędzie się w „Hali Chwały” (Ruhmeshalle) wiedeńskiego muzeum (4 listopada 2016, godz. 9:00 – 16:30, Heeresgeschichtliches Museum Wien, Arsenal, 1030 Wien).
W trakcie konferencji otwarta zostanie wystawa: "Do kogo należy Polska? Polskie pocztówki propagandowe z okresu I wojny światowej", przygotowana przez Stację według scenariusza i ze zbiorów prof. dr. Rudolfa Jaworskiego.

 

 

Program konferencji:
http://www.viennapan.org/Einladungen_2016/Einladung_04_11_2016.jpg