PAN doradza, jak skutecznie aplikować o granty ERC w naukach humanistycznych

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

ercwarszt ban

Podczas dwóch dni naukowcy z dziedzin nauk humanistycznych byli przygotowywani do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC. Szkolili ich dotychczasowi paneliści, laureaci oraz eksperci z Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN, organizatorzy warsztatów.

Podczas pierwszego dnia spotkania 25 października 2016  w Pałacu Staszica w Warszawie eksperci i laureaci podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak skutecznie starać się o finansowanie, a także konsultowali pytania w serii krótkich konsultacji. Z kolei drugi dzień poświęcony został dokładnemu omówieniu najbardziej zawansowanych projektów badawczych wybranych kandydatów.


W części ogólnej swoje wystąpienia mieli  eksperci z jednostek oferujących wsparcie administracyjne kandydatom przygotowującym wniosek o grant ERC: Ewa Kuśmierczyk, Dyrektor Biura Doskonałości Naukowej PAN i dr Wiesław Studencki z Krajowego Punktu Kontaktowego. Ponadto dr hab. Wojciech Sowa z Narodowego Centrum Nauki zaprezentował nowy program Centrum poświęcony aplikującym o granty ERC, czyli Uwerturę. Z kolei Marta Kowol, ekspert z BDN PAN przedstawiła ogólne informacje na temat ERC i zasad aplikowania.   


Następnie miała miejsce sesja indywidualnych prezentacji ekspertów, którzy przekazali wskazówki z perspektywy ewaluatorów. Wśród nich znaleźli wieloletni paneliści oceniający wnioski o granty: profesor Przemysław Urbańczyk, archeolog z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz profesor Shalini Randeria, antropolog z Instytutu Nauk o Człowieku z Wiednia, a także profesor Marcin Król, historyk idei z Uniwersytetu Warszawskiego.


Polscy laureaci grantów ERC byli reprezentowani przez trzy przedstawicielki Uniwersytetu Warszawskiego: dr hab. Justynę Olko oraz profesor Katarzynę Marciniak, obie z Wydziału „Artes Liberales” oraz dr hab. Natalię Letki z Wydziału Socjologii, która także pełniła rolę panelistki ERC. Podzieliły się one m.in. swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowywaniem i prowadzeniem projektu badawczego.


Eksperci przekazywali spostrzeżenia, jak dobrze napisać wniosek o grant i przygotować się do prezentacji w Brukseli. Pojawiły się np. wskazówki by poświęcić dużo uwagi abstraktowi, który jest istotną częścią wniosku i powinien być napisany w sposób przystępny i interesujący. Eksperci zwrócili także uwagę na to, jak ważne jest umiejętne budowanie dorobku naukowego, który jest niemal tak samo ważny w ocenie kandydatów jak sam pomysł badawczy.  Wspominano także o wadze planowania swojej kariery naukowej. Po sesji prezentacji indywidualnych pojawiały się pytania ze strony uczestników warsztatów. Pytano m.in. o kwestie formalne przygotowania wniosku, sprawne zarządzanie budżetem, a także o rolę ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków.


W drugiej części dnia miały miejsce konsultacje indywidualne niektórych kandydatów z ekspertami. Mogli oni w trakcie 20 minut zadać pytania zarówno odnośnie części merytorycznej, jak i administracyjnej wniosku, a także skonsultować swój dorobek naukowy.


Drugiego dnia warsztatów 26 października ośmioro naukowców z najbardziej zaawansowanymi projektami miało okazję przedstawić w formie prezentacji swoje wnioski projektowe i wysłuchać rad ekspertów – profesor Shalini Randerii, dr. hab. Wojciecha Sowy i ekspertów z Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.


Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad pięćdziesięciu naukowców z całej Polski. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na to, że wydarzenia informujące polskich naukowców na temat grantów ERC i przygotowujące do napisania wniosku są bardzo potrzebne.   


Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Otrzymanie grantu ERC jest potwierdzeniem doskonałości naukowej, zapewnia rozpoznawalność laureata na arenie międzynarodowej oraz daje pełną swobodę naukową na czas realizacji projektu.


Od czasu powołania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w 2007 roku, w polskich instytucjach naukowych realizowane były do tej pory zaledwie 23 granty ERC.

nr 1

dr hab. Justyna Olko, prof. Zbigniew Błocki, dr hab. Wojciech Sowa

nr 2

dr hab. Natalia Letki 

nr 3

prof. Przemysław Urbańczyk

nr 4

dr Wiesław Studencki, prof. Przemysław Urbańczyk, prof. Marcin Król

nr 5

nr 6

nr 7

dr Mariusz Drzewiecki

nr 8

nr 9

dr Monika Popow, dr hab. Wojciech Sowa

nr 10

nr 11

 

Zdjęcia: Jakub Ostałowski