Delegacja PAN na posiedzeniu Akademii V4 w Budapeszcie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

pl hu

W dniach 26-27 października 2016 r. w Budapeszcie w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk odbyło się coroczne posiedzenie Akademii V4, połączone z warsztatami Science Europe zatytułowanymi „Strategies for Widening Excellence and Closing the Knowledge Divide in Europe”.

W spotkaniu wzięła udział delegacja Polskiej Akademii Nauk, reprezentowana przez prof. Jerzego Duszyńskiego, Prezesa PAN, prof. Elżbietę Frąckowiak, Wiceprezes PAN, panią Małgorzatę Musińską-Kubis, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN oraz pana Tomasza Topór, naukowca z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
Podczas posiedzenia odbyła się ceremonia wręczenia nagród wybitnym młodym naukowcom reprezentującym kraje V4. Polskim laureatem tegorocznej nagrody został pan Tomasz Topór z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Poruszane podczas posiedzenia tematy obejmowały problematykę związaną z popularyzowaniem udziału w programach ramowych UE, ze sposobami na zmniejszenie „podziału naukowego” w Europie oraz z udziałem kobiet w nauce.