Ruszył nabór do programu stypendialnego PASIFIC

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Od 15 marca naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe, mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk. W pierwszym konkursie zostanie wyłonionych 35 najlepszych naukowców, którzy przyjadą do Polski między styczniem a marcem 2022 r. Termin składania wniosków mija 30 czerwca.

PASIFIC_cover_PAN.png

Aplikuj teraz!

Stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania w wysokości do 93 000 euro.

„Polska Akademia Nauk jest czołową instytucją naukową w Polsce, która cieszy się znakomitą renomą na całym świecie – mówi prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN. – Zachęcam naukowców z zagranicy do składania wniosków o pobyty naukowe w programie PASIFIC. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Polsce, w laboratoriach i pracowniach instytutów PAN.”

Dla kogo program PASIFIC

Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu PASIFIC, kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć 4-letnie równoważne doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze pracy. Muszą również przestrzegać zasady mobilności MSCA i nie prowadzić swoich głównych działań w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających ostateczny termin naboru (30 czerwca 2018 – 30 czerwca 2021). Niezbędne informacje i dokumenty znajdują się na stronie PASIFIC.

Nabór ekspertów

Do oceny propozycji zgłoszonych przez kandydatów badań Polska Akademia Nauk poszukuje 45 ekspertów z odpowiednim doświadczeniem i osiągnięciami naukowymi. Eksperci zostaną wybrani spośród chętnych ze wszystkich dziedzin naukowych, którzy zarejestrują się za pomocą formularza do 1 czerwca. Za ocenę wniosków otrzymają wynagrodzenie w wysokości 450 euro za dzień. Więcej informacji: https://pasific.pan.pl/call-for-evaluators/

Każda zgłoszona aplikacja do programu przejdzie ocenę pod względem etyki badań. Poszukiwani są eksperci z doświadczeniem w ocenie kwestii etycznych i znajomością procedur etycznych obowiązujących w programach ramowych UE. Przewidziane wynagrodzenie to 115 euro za wniosek. Rejestracja kandydatur na ekspertów etycznych odbywa się poprzez formularz do 1 czerwca. Więcej informacji: https://pasific.pan.pl/call-for-ethics-experts/

Informacje na temat programu PASIFIC: www.pasific.pan.pl