21. konkurs L’Oréal-UNESCO dla badaczek

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Badaczki zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac naukowych mogą zgłaszać się do 21. konkursu stypendialnego L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. Polska Akademia Nauk jest partnerem konkursu.

lorealnews-06-04-2021big.jpg

Konkurs polega na przedstawieniu prowadzonych badań i planów ich rozwoju. Organizatorzy chcą promować osiągnięcia naukowe kobiet i zachęcać je do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

Zgłoszenia należy przesyłać do 11 maja za pośrednictwem strony strony internetowej. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój warsztat naukowy, uzyskane wyniki oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

W tym roku po raz kolejny jury przyzna trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i jedno stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w październiku.

Więcej informacji: www.lorealdlakobietinauki.pl.