UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność w skali globalnej

Poszukiwanie zależności między różnorodnością biologiczną a produktywnością ekosystemów było i jest przedmiotem licznych badań ekologicznych prowadzonych przez badaczy w wielu krajach. Dotychczas zebrano liczne dowody na istnienie tej relacji w badaniach obejmujących rośliny zielne i tworzone przez nie zbiorowiska, jednakże były to głównie prace o zasięgu lokalnym i regionalnym, a zdecydowanie rzadziej skupiano się na roślinach drzewiastych i ekosystemach leśnych, dominującą częścią których są drzewa.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Tadeusz Burczyński doktorem honoris causa

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Senat uczelni wyróżnił profesora za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój PŚ.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media