Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. Instytutu Slawistyki PAN Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Sofijskiego

Nadrzędna kategoria: Media

19 października 2016 roku dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN została uhonorowana przez Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy tytułem doktora honoris causa oraz Błękitną Wstęgą.

GSG honoris causa1

Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersytetu w obecności zastępcy Rektora, prof. Renety Bożankowej oraz Dziekana Wydziału Filologii Słowiańskich, prof. Bojko Penczewa, a także wielu gości i przyjaciół Pani Profesor.

GSG honoris causa2

Foto: E. Drzewiecka