Stanowiska Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN w sprawie idei powołania Narodowego Programu Kopernikańskiego oraz w sprawie Krajowego Programu Odbudowy

Nadrzędna kategoria: Media

Rada Dyrektorów wyraża zaniepokojenie ideą powołania Narodowego Programu Kopernikańskiego, która pojawiła się w przestrzeni publicznej.

stanowiska_rady_dyrektorow_npk_kpo_.jpg

NPK miałby powstać przy pominięciu istniejących struktur nauki w Polsce. Rada Dyrektorów wskazuje, że tworzenie nowych instytucji nie powinno odbywać się kosztem dotychczas istniejących. Konieczność sfinansowania działalności NPK, bez zwiększenia nakładów na naukę w Polsce, stworzyłaby ryzyko zmniejszenia finansowania pozostałych jednostek naukowych i obniżenia poziomu badań naukowych i rozwojowych w kraju.

Dodatkowo powołanie NPK wprowadziłoby nieprzejrzystość w systemie ewaluacji działalności naukowej, której zasady powinny być jednakowe dla wszystkich jednostek naukowych.

Rada Dyrektorów, reprezentująca wszystkie jednostki naukowe PAN, zgłasza gotowość udziału w dyskusjach nad kształtem struktur nauki w Polsce.

Stanowisko Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie Krajowego Programu Odbudowy

Rada Dyrektorów wyraża zaniepokojenie z powodu braku na liście beneficjentów Krajowego Programy Odbudowy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, które mają wyjątkowo bogaty i znaczący dorobek naukowy. Równość różnych podmiotów prowadzących badania i dydaktykę powinna być w każdym miejscu przestrzegana. Dlatego apelujemy o wprowadzenie instytutów naukowych PAN na listę beneficjantów programu.

Przewodniczący Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Stanowiska w formacie PDF