solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

24-letni doktor

Od magistra do doktora w kilkanaście miesięcy

Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu zaangażowaniu w badania laboratoryjne. Student, który już od pierwszych lat studiów włączy się w badania naukowe w laboratorium, ma szansę na obronę pracy doktorskiej w iście ekspresowym tempie - zaledwie kilka, kilkanaście miesięcy po zdobyciu magisterium. Tak postąpił Krzysztof Sozański z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie. W laboratorium IChF PAN znalazł się na drugim roku studiów, a w wieku 24 lat został doktorem.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Delegacja Republiki Algierii w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Delegacja Republiki Algierii w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

22 lipca 2015 r. w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności gościła delegacja Republiki Algierii. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy bilateralnej pomiędzy Instytutem PAN w Olsztynie a Krajowym Centrum Inseminacji i Badań Genetycznych Zwierząt w Algierii oraz Instytutem Technicznym Hodowli w Algierii.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Pożegnanie profesor dr hab. n. med. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz

Odeszła wielka postać polskiej medycyny, a z jej odejściem zamknął się ważny rozdział historii polskiej neurologii. 15 lipca 2015 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem Profesor Ireny Hausmanowej-Petrusewicz, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, zmarłej 7 lipca 2015 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków Prezydium PAN

Przedstawiciele Prezydium PAN, wiceprezesi Akademii prof. Paweł Rowiński, prof. Stanisław J. Czuczwar, prof. Stefan Malepszy oraz Kanclerz PAN Tadeusz Latała i przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. Jerzy Brzeziński uczestniczyli w posiedzeniu Prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbywało się w dniach 2 do 3 lipca 2015 r. w Olsztynie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Sekretarz Stanu w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych z wizytą w PAN

9 czerwca 2015 roku wizytę w PAN złożył Mauro Dell`Ambrogio, Sekretarz Stanu w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych. Ministrowi towarzyszyli: Lukas Beglinger - Ambasador Szwajcarii w Polsce; Chantal Moser - Kierownik ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce; Leonard Mouny - Młodszy Manager ds. Projektów w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyjął delegację Stowarzyszenia im. Maxa Plancka

29 maja 2015 roku Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyjął delegację Stowarzyszenia im. Maxa Plancka (MPG), w skład której weszli: prof. Martin Stratmann - Prezes MPG, pani Angelika Lange-Gao - dyrektor Fundacji Minerva oraz dr Sebastian Höpfner - zastępca szefa Referatu ds. Stosunków Międzynarodowych MPG. Niemieckim gościom towarzyszyła pani Mechthild Wagner, kierownik Wydziału Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec. W spotkaniu wzięli udział także Wiceprezesi PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Premier Ewa Kopacz powołała Wiceprezesów PAN

Premier RP Ewa Kopacz powołała z dniem 15 maja 2015 r. prof. Elżbietę Frąckowiak, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof.  Stanisława Czuczwara, czł. koresp. PAN z Wydziału V Nauk Medycznych PAN,  prof.  Edwarda Nęckę, czł. rzecz. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz prof. dr hab. Pawła Rowińskiego, czł. koresp. PAN z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN na funkcje Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk.

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Pismo Przewodniczącego Rady NCN, Prezesa PAN, Przewodniczącego RGNiSW i Przewodniczącego KRASP do Premier RP Ewy Kopacz

Informacja prasowa 07.05.2015

Pismo Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie deklaracji wzrostu finansowania sektora nauki. "Nie można postępu naukowego, a więc i modernizacyjnego naszego kraju, dokonywać w sytuacji utrzymywania na stałym bardzo niskim poziomie finansowania badań naukowych w szczególności badań podstawowych. Ufamy, iż Pani Premier znajdzie możliwości odpowiedniego i bardziej zrównoważonego finansowania badań naukowych, zarówno podstawowych jak i stosowanych, i przedstawi mapę drogową dochodzenia do planowanych przez Rząd poziomów ich finansowania do 20120 r." - piszą naukowcy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Biologii Doświadczalnej ogłasza nabór na studnia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

Doktorat w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN to więcej niż otwarcie drzwi do kariery naukowej. To pełna wyzwań praca w projekcie, spotkania wybitnych naukowców, samorealizacja. To także możliwość publikacji w światowej klasy czasopismach jak "Science" czy "Nature". Termin składania dokumentów mija 1 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe